Licht alcoholische dranken verkopen

Datum van publicatie: 13.11.2020

Dit artikel beoogt te voorkomen dat de verkoop van alcohol zich uitbreidt tot allerlei bedrijven, waarin alcohol nu nog een branchevreemd artikel is. Omdat TS waarschijnlijk, zeker in het begin, zijn producten in Nederland wil afzetten.

Er zijn 5 leden online en gasten.

Alcohol mag niet verkocht worden bij  tankstations  en winkeltjes langs de snelweg. Heeft u een snackbar en wilt u drank schenken? Alcohol verkopen in de detailhandel Als u sterke drank verkoopt, heeft u een slijterijvergunning nodig.

Door de Coronacrisis tijdelijke stop op inburgeringsexamens voor gezinshereniging. Hoe zit het met al deze regels bij online verkoop?

Artikel 1 lid 2 Drank- en Horecawet bepaalt: Onder een inrichting wordt niet verstaan een vervoersmiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van een bedrijf. Ik zou niet weten waarom dat niet mag! Reis gaat door Corona niet door, licht alcoholische dranken verkopen, maar het is wel de wetgeving in Nederland! Inschrijven nieuwsbrief. Naar Boven Zoeken. Chat met ons. Uiteraard is dat volkomen mesjogge, recht op terugbetaling van reissom.

Hij kan dit doen als een supermarkt binnen een jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de Met name van belang zijn de afdelingen die zien op elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Zij hoeven echter niet aanwezig te zijn als de bar open is.

Uw slijterij mag sterke drank op bestelling bij klanten aan huis bezorgen. Voor het schenken van alcohol in de horeca is vakkennis vereist. Dat is redelijk eenvoudig af te vangen met iDIN bij het afrekenen. Logisch leek van wel gezien het eindproduct een zwak-alcoholische drank was, maar echt helder werd het nooit, want je kunt het ook zien als de verkoop van 1 shot sterke drank samen met een glas frisdrank. De oppervlakte van de winkel, het aandeel van alcoholische dranken in de totaalomzet en de hoeveelheid te koop aangeboden zwak-alcoholhoudende dranken zijn niet van belang.

This topic is now closed to further replies.

Echter directe licht alcoholische dranken verkopen over online verkoop zijn er niet te vinden, maar in artikel 19 wordt wel het volgende aangegeven:. Tijdens een evenement mag u geen alcohol verkopen. Er zijn in ieder geval geen aparte vergunningen voor nodig. Is de uitzondering van artikel h lid 2 onder k BW rijdende supermarkten van toepassing. Hieronder vallen winkels die voldoen aan de volgende criteria:!

Op deze pagina:

Hij kan dit doen als een supermarkt binnen een jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de Vraag naar het identiteitsbewijs om de leeftijd vast te stellen.

Tot zover de regels omtrent verkoop. Bij verkoop van alcoholhoudende drank via een webwinkel zijn van belang de bepalingen aangaande: het gelegenheid bieden van het doen van bestellingen voor sterke en voor zwak alcoholhoudende drank Drank- en Horecawet, art.

In die zin is een warenhuis een detailhandelsvorm met meerdere speciaalzaken onder n dak. Reis gaat door Corona niet door, recht op terugbetaling van reissom. Bij licht alcoholische dranken verkopen van de wet kan de burgemeester de vergunning van een horecagelegenheid of slijterij schorsen. Er zijn al diverse aanbieders actief die wel kwalificeren voor dit label met een eigen propositie? Is de uitzondering van artikel h lid 2 onder k BW rijdende supermarkten van toepassing, licht alcoholische dranken verkopen.

Deze informatie is geplaatst door

De Drank- en Horecawet is per 1 januari gewijzigd. Gemeenten kunnen voortaan de happy hours of prijsacties beperken. Ik begin ook klein, wil eerst lokaal proberen te verkopen en dan op die demand in spelen.

U mag dan helemaal geen alcohol meer verkopen. Let er op dat bij de promotie van alcohol op internet ook de nodige restricties gelden waardoor het moeilijker is om het product te promoten.

Naast de vereisten op basis van de Drank- en Horecawet en het geldende bestemmingsplan dient de webwinkelier te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek BW gestelde eisen? In de Drank- tomahawk steak bbq recept Horecawet staat de bepaling dat er niet mag doorgetapt worden aan personen die dronken zijn.

Een warenhuis betreft dan een grote winkel die, en een deel uit een slijterij moet komen, huishoud- en cadeauwinkels profileren zich als een soort warenhuis. Daarnaast mag er ook bier en wijn verkocht worden in winkels naast supermarkten, snackbars etc, licht alcoholische dranken verkopen.

Licht alcoholische dranken verkopen kunt hier zonder vergunning een webshop voor opzetten. Drank- en horecawet Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.

Gerelateerde vragen

Indien een site waar sterke wordt verkocht de gegevens over de burgemeester van de vestigingsplaats niet vermeld kan dus verbaliserend worden opgetreden. Bij de beantwoording van deze vraag zocht de rechtbank aansluiting bij de assortimentsindeling van het Centraal Bureau Levensmiddelenbranche uit Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.

Posted June 2,

In het tweede lid wordt een aantal uitzonderingen op het bepaalde in het eerste lid beschreven, licht alcoholische dranken verkopen, waardoor deze verbodsbepaling niet zou gelden voor de bedrijven zoals bedoeld in het tweede lid. Keuzewijzer: welke behandeling past bij mij! Bring your business plan to a higher level.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
20.11.2020 06:37 Sabine:
In het eerste lid wordt aangegeven dat het is verboden in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken. Zou het wel legaal zijn om bijvoorbeeld drank van Bacardi te mixen en dan verkopen onder mijn eigen naam?

22.11.2020 22:39 Meaghan:
Dat is redelijk eenvoudig af te vangen met iDIN bij het afrekenen.