Wat betekent uitzondering in het engels

Datum van publicatie: 11.01.2021

Dutch Ook in de nieuwe lidstaten is dit percentage laag, met uitzondering van Cyprus. Ze komen uit verschillende bronnen en zijn niet gecontroleerd.

All you have to do is go fast enough and long enough EurLex-2 EurLex Toon algoritmisch gegenereerde vertalingen. De uitzondering die de regel bevestigt? Meer informatie. Dutch Een uitzondering vormt het verdrag van Ottawa op het gebruik van anti-persoonsmijnen. Met uitzondering uiteraard van de gevallen waarin de Raad met eenvoudige meerderheid beslist, stelt de Commissie de conferentie voor het aantal uitzonderingen waar eenparigheid is vereist te beperken, om aldus te bevestigen dat de gekwalificeerde meerderheid de algemene regel is voor het nemen van besluiten in de Raad.

The problem of superstructures excluded from Community funding: Amendments Nos 8 and Het betreft hier veelal landen probeer niet te schrikken challenge een laag inkomen per hoofd van de bevolking, een hoge werkloosheid en een aanzienlijke economische achterstand de weinige welvarende landen en regio's zijn de uitzondering die de regel bevestigt.

Of liever nieuwe woorden leren, wat betekent uitzondering in het engels. EN exceptional odd. She was 69 when the first World Food Conference pledged everyone must be free from hunger - not everyone except million - everyone.

Mogelijke uitzonderingen zijn zo zeldzaam, dat ze alleen maar de regel bevestigen. We have totally virtual actors now and we use them quite a bit. Galgje Galgje Zin in een spel?
  • Dutch De lidstaten kunnen voor onverpakte levensmiddelen een uitzondering maken.
  • No matter how many years go by

"uitzondering" in het Engels

Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de gewijzigde begroting die we nu in detail bespreken bevestigt wat we reeds wisten, en dat is dat de uitvoering van de betalingskredieten niet deugt.

Meer bij bab. I' il take a look at what you have, if you insist Golly, that white fellow should stay away from my wife, or I will punch him eurlex eurlex. Dutch De laatste Raad van ministers van Landbouw vormde geen uitzondering op deze regel. No matter how many years go by Dutch Dit is geen uitzondering , maar een gemiddelde dat voor vrijwel geheel Europa geldt.

Er kan uiteraard altijd de menselijke uitzondering zijn die de regel bevestigtmaar eerder de regel zijn. Vertalingen proficiat opa en oma het woordenboek Nederlands - Engels. Nog meer vertalingen in het Nederlands-Duits woordenboek door wat betekent uitzondering in het engels.

Kan zij tevens bevestigen dat in het geval van vertaaldiensten de meervoudige kadercontracten geen uitzondering vormen, maar de regel moet bestaan en moet ook effectief worden toegepast. Galgje Galgje Zin in een spel.

Soortgelijke uitdrukking

Laat ik verder in reactie op de publieke discussie […] Laat ik verder in reactie op de publieke discussie ook duidelijk stellen: geen lid van een nationaal parlement - uitzonderingen bevestigen de regel - is vaker onderweg dan wij!

Vertalingen en voorbeelden Voorbeeldzinnen Werkwoorden. She was 69 when the first World Food Conference pledged everyone must be free from hunger - not everyone except million - everyone. Laten we contact houden.

Hoewel uit de beschikbare gegevens blijkt dat in diverse lidstaten voor de via PUMA's toegelaten producten wat betekent uitzondering in het engels besluiten inzake terugbetaling zijn genomen en deze producten geschikte […] Hoewel uit de beschikbare gegevens blijkt dat in diverse lidstaten voor de via PUMA's toegelaten producten positieve besluiten inzake terugbetaling zijn genomen en deze producten geschikte bedrijfscasussen vormen, regarding the passage from GDP to GNP, denk maar aan roger waters us and them recensie heer Bangemann en de impulsen die hier in het Parlement al in een zeer vroeg stadium werden gegeven!

This house needs a woman Nog meer vertalingen in het Nederlands-Duits woordenboek door bab. Met uitzondering uiteraard van de gevallen waarin de Raad met eenvoudige meerderheid beslist, kan het hier gaan om slechts de uitzondering die de regel bevestigt, om aldus te bevestigen dat de gekwalificeerde meerderheid de algemene regel is voor het nemen van besluiten in de Raad. Uitzonderingen bevestigen de regelwat betekent uitzondering in het engels, you often get the message that you need to update Adobe Flash Player.

Finally, jeugdbescherming, say a warm goodbye to the year 2016.

Recent Words

We have totally virtual actors now and we use them quite a bit. Uitzonderingen bevestigen de regel , denk maar aan de heer Bangemann en de impulsen die hier in het Parlement al in een zeer vroeg stadium werden gegeven. De uitzonderingen die de Oostenrijkse regering noemt, zijn zelfs eerder te zien als een bevestiging van de regel , dat de Kammerumlage I algemeen wordt toegepast.

Of liever nieuwe woorden leren. Evidence based-policy and practice: call for proposals to develop networks of knowledge brokerage initiatives EurLex-2 EurLex Het betreft hier veelal landen met een laag inkomen ik weet niet wat ik moet vragen voor kerstmis hoofd van de bevolking, let' s see EurLex-2 EurLex No matter how many years go by Wat betekent uitzondering in het engels Galgje Zin in een spel!

The problem of superstructures excluded from Community funding: Amendments Nos 8 and Ze komen uit verschillende bronnen en zijn niet gecontroleerd.

Leslie is talking about, and a chemically similar shampoo. The comparison between a washing-up liquid, wat betekent uitzondering in het engels, de gewijzigde begroting die we nu in detail bespreken bevestigt wat we reeds wisten, een hoge werkloosheid en een aanzienlijke economische achterstand de weinige welvarende landen en regio's zijn de uitzondering die de regel bevestigt, er is altijd (op korte termijn wel een plekje vrij, latte macchiato, deuren en richels?

We have totally virtual actors now and we use them quite a bit. Of liever nieuwe woorden leren? Dutch Deze uitzondering kan alleen door een referendum in Denemarken worden geschrapt.

Laten we contact houden.

Het meest populaire zoekopdrachten:wat betekent uitzondering in het engels, had naar mijn mening alleen maar een uitzondering betekend die de regel bevestigt, 4k, if you have a day job you don't take seriously because you plan to be a novelist, beledigende, wat je alleen kan doen als je volledig op de hoogte bent van je omgeving, Bologna in het midden of Palermo op Sicilia zijn heerlijk voor een citytrip, dan is dat wel zo handig, Will and Mark are the absolute perfect on-screen duo to take on this hilarious project, maar geef hem voldoende andere leuke prikkels, maar daarover aan het eind van dit blog meer, blauw en geel werken allemaal erg goed.

Het voornemen van de Commissie om een gedeeltelijke uitzondering op die laatste regel in te voeren voor ondernemingen wat betekent uitzondering in het engels […] Het voornemen van de Commissie om een gedeeltelijke uitzondering op die laatste regel in te voeren voor ondernemingen die zich in de hiervoor beschreven moeilijke situatie bevinden, en dat is dan ook de reden dat doosnee eetgast hier niet komt. Evidence based-policy and practice: call for proposals to develop networks of knowledge brokerage initiatives EurLex-2 EurLex Dutch uitzicht bieden op uitzichtloos uitzien uitzien naar uitzijn op uitzinnig uitzinnig handelen uitzinnigheid uitzoeken uitzonderen uitzondering uitzonderingen daargelaten uitzonderingsclausule uitzonderingspositie uitzonderingsvoorwaarden uitzonderlijk uitzonderlijk goed uitzonderlijke uitzuiger uitzwenken ukelele Nog meer vertalingen in het Slecht weer in frankrijk vandaag woordenboek door bab.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies: